ACTIVITATS INTERACTIVES: es mostra el text descriptiu de l'activitat de color verd. FITXES IMPRIMIBLES I MATERIALS: es mostra el text descriptiu de color vermellós.

miércoles, 24 de abril de 2013

Exercicis de matemàtiques

Activitats de matemàtiques del temari propi de tercer de primària

jueves, 11 de abril de 2013

Ordenar paraules

Joc d'ordenar paraules per a formar la frase. Es pot fer en diferents idiomes, entre ells el català. (Font: Childtopia)