ACTIVITATS INTERACTIVES: es mostra el text descriptiu de l'activitat de color verd. FITXES IMPRIMIBLES I MATERIALS: es mostra el text descriptiu de color vermellós.

martes, 8 de mayo de 2012

Aparellaments


Joc molt senzill que consisteix en identificar els objectes que són iguals. Quan hi ha dos objectes iguals s'ha d'apretar la tecla "snap". El nen pot veure d'una forma molt visual si fa bé l'activitat.

Dalt i baix


Identificar els ossets i ocellets que hi ha a dalt i els que hi ha a baix

sobre sota


Activitat d'identificar els objectes que estan a sobre o a sota de la cadira

Davant darrera


Activitat on el nen ha de clicar els objectes que hi ha davant o darrera segons les instruccions de veu

Pissarra de números i objectes


Joc on es poden arrastrar números i objectes. Es poden seguir les instruccions orals per practicar la numeració

Grafomotricitat


Fitxes imprimibles de psicomotricitat. Es poden fer en línia.