ACTIVITATS INTERACTIVES: es mostra el text descriptiu de l'activitat de color verd. FITXES IMPRIMIBLES I MATERIALS: es mostra el text descriptiu de color vermellós.

lunes, 31 de mayo de 2010

Activitats educació infantil

Conjunt d'activitats per treballar amb l'ordinador les diferents àrees del currículum d'educació infantil.
Hi podrem trobar activitats de pràctica de l'ús del ratolí, coneixement i autonomia personal, coneixement de l'entorn i llenguatges (comunicació i representació)

Càlculus


Activitats de comparar unitats de mesura, comptar i escriure.

Nivell: cicle mitjà i superior

El formiguer


Contar. Sèrie numèrica en ordre descendent.
Nivell: educació infantil

Contar bombetes


Activitat de contar amb diferents nivells de dificultat. Nivell més alt: fins el 20 i de forma desordenada.

Nivell: infantil i cicle inicial

Números perduts


Joc per practicar sumes, restes i multiplicacions

viernes, 28 de mayo de 2010

Matemàtiques 5è


Activitats clic de matemàtiques per a 5è de primària.


Temes : Nombres naturals, la suma i la resta, multiplicació, quadrats i cubs, la divisió, proporcionalitat, construccions geomètriques, polígons, simetries i translacions, longitud, fraccions, nombres decimals, pes, numeració i temps, organització de la informació, estadística i probabilitat, superfície, políedres...

La oca


Diferents activitats per aprendre i practicar les taules.