ACTIVITATS INTERACTIVES: es mostra el text descriptiu de l'activitat de color verd. FITXES IMPRIMIBLES I MATERIALS: es mostra el text descriptiu de color vermellós.

sábado, 10 de julio de 2010

Els faiots de colors

Conte que treballa els colors bàsics i la combinació entre ells, mostrant-los i comparant-los. Permet escollir per encerclament 2 colors i combinar-los obtenint un nou color. Utilitza simbologia SPC.
FUNCIONAMENT:
Encerclament Dirigit
Botó dret ratolí: fa l’encerclament. Per seleccionar el color desitjat.
Botó esquerra ratolí: passa a la següent pantalla. Pinta el Faiot amb el color seleccionat.

No hay comentarios:

Publicar un comentario