ACTIVITATS INTERACTIVES: es mostra el text descriptiu de l'activitat de color verd. FITXES IMPRIMIBLES I MATERIALS: es mostra el text descriptiu de color vermellós.

domingo, 25 de julio de 2010

Cartes de famílies. Síl.labes


Cartes de famílies per a treballar les síl.labes directes i inverses d'una forma lúdica.

Procediment:

Es barregen les cartes i se’n donen 4 a cada participant. Les restants es deixen sobre la taula de cara avall. El que comença la partida inicia el joc demanant a un altre participant una de les cartes que li manca per a completar una família. Ex: X. Dóna’m el nen de la família “pa”. Si ho encerta, el company li haurà de lliurar la carta demanada, sinó, passarà a ser aquest el qui demanarà. El que falla ha d’agafar una nova carta del pilot i això es repetirà fins a acabar-ne les existències.

Guanya el qui aconsegueix completar més famílies.
Per demanar o lliurar una carta cal que la lectura dels dos participants sigui la correcta, el mestre vetllarà perquè això es respecti.
En el següent enllaç es poden descarregar més cartes amb síl.labes travades:

No hay comentarios:

Publicar un comentario