ACTIVITATS INTERACTIVES: es mostra el text descriptiu de l'activitat de color verd. FITXES IMPRIMIBLES I MATERIALS: es mostra el text descriptiu de color vermellós.

sábado, 5 de junio de 2010

Oposicions fonològiques L-R-D


Activitat clic realitzada pel CREDA per treballar consciència fonològica dels sons l, r i d.

Nivell: educació infantil

No hay comentarios:

Publicar un comentario