ACTIVITATS INTERACTIVES: es mostra el text descriptiu de l'activitat de color verd. FITXES IMPRIMIBLES I MATERIALS: es mostra el text descriptiu de color vermellós.

lunes, 7 de junio de 2010

Galí en línia


Aprenentatge interactiu de la llengua. El Galí en línia ofereix materials basats en el programa JClic destinats a l'aprenentatge interactiu de la llengua catalana, especialment recomanat per als alumnes nouvinguts a Catalunya incorporats tardanament al sistema educatiu.


Nivell: tots els cicles de primària. Dos nivells de dificultat.

No hay comentarios:

Publicar un comentario