ACTIVITATS INTERACTIVES: es mostra el text descriptiu de l'activitat de color verd. FITXES IMPRIMIBLES I MATERIALS: es mostra el text descriptiu de color vermellós.

jueves, 11 de abril de 2013

Ordenar paraules

Joc d'ordenar paraules per a formar la frase. Es pot fer en diferents idiomes, entre ells el català. (Font: Childtopia)

No hay comentarios:

Publicar un comentario