ACTIVITATS INTERACTIVES: es mostra el text descriptiu de l'activitat de color verd. FITXES IMPRIMIBLES I MATERIALS: es mostra el text descriptiu de color vermellós.

domingo, 10 de octubre de 2010

Multiplicació d'alienígenes


En el menú inicial apareixen 10 alienígenes, cadascun d'ells amb un nombre assignat de l'1 al 10; apareixen també els nombres de l'1 al 10 amb el símbol de la multiplicació, així com un marcador en el qual es pot seleccionar un nombre qualsevol. L'activitat requereix que l'alumne-a seleccioni el nombre en el comptador i estableixi conjunts additius que donin com resultat el nombre seleccionat. Per a això, ha de triar un nombre i situar-ho damunt de l'alienígena que desitgi. És a dir, que si ha d'obtenir, per exemple, el número 10 com a resultat final, podria fer dues agrupacions de cinc. Es tracta de visualitzar el nombre d'agrupacions additives necessàries per obtenir una quantitat assenyalada. Una vegada triades les agrupacions, si la resposta és correcta, l'alumne o l'alumna obtindrà una retroalimentació sonora i visual prement en el botó “Acabat”. El recurs permet fer estimacions inicials o agrupaments additius repetits per a l'adquisició de la formalització del concepte de la multiplicació. Molt útil per treballar en la Pissarra Digital Interactiva (PDI).

No hay comentarios:

Publicar un comentario