ACTIVITATS INTERACTIVES: es mostra el text descriptiu de l'activitat de color verd. FITXES IMPRIMIBLES I MATERIALS: es mostra el text descriptiu de color vermellós.

viernes, 28 de mayo de 2010

Matemàtiques 5è


Activitats clic de matemàtiques per a 5è de primària.


Temes : Nombres naturals, la suma i la resta, multiplicació, quadrats i cubs, la divisió, proporcionalitat, construccions geomètriques, polígons, simetries i translacions, longitud, fraccions, nombres decimals, pes, numeració i temps, organització de la informació, estadística i probabilitat, superfície, políedres...

No hay comentarios:

Publicar un comentario