ACTIVITATS INTERACTIVES: es mostra el text descriptiu de l'activitat de color verd. FITXES IMPRIMIBLES I MATERIALS: es mostra el text descriptiu de color vermellós.

martes, 18 de junio de 2013

Biblioteca de contes per a tots

Contes interactius, d’estructura cíclica i senzilla que es desenvolupen en escenaris molt diversos (casa, escola, parc, teatre, granja, camp, mar, selva...) que ens permeten fixar l’atenció dels infants en alguns sons ambientals relacionats amb els entorns (del cos, de la casa, de vehicles, d’animals, de la natura, d’instruments musicals,...) i introduir lèxic contextualitzat corresponent a diferents camps semàntics.

Diem que és una biblioteca de contes per a tots perquè es presenten dues versions de cada conte, una amb locució i text i una altra amb locució, text i símbols SPC. Això fa que els puguin compartir nens i nenes amb necessitats diverses: 

  • aquells que presenten discapacitat cognitiva, motriu i/o sensorial greu i permanent.
  • els que presenten necessitats educatives especials en l’adquisició de la comunicació i el llenguatge.
  • els que són usuaris de SAAC (Sistemes augmentatius i alternatius de la comunicació).
  • alumnes d’educació infantil i primer cicle d’educació primària.
  • alumnes nouvinguts amb poc domini de la llengua catalana.

Aquest material es concreta amb presentacions multimèdia que pretenen combinar l’atractiu de dos recursos especialment engrescadors pels infants i, que alhora, afavoreixen el desenvolupament de la comunicació i el llenguatge: els contes i el suport informàtic.

Tots ells venen acompanyats d’activitats d’aprofundiment que faciliten el treball sistemàtic de diversos continguts curriculars de forma interactiva.


No hay comentarios:

Publicar un comentario